• In de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur onlangs een uitgebreide toelichting gegeven op de stand van zaken met betrekking tot de overname van het beheer en onderhoud van het sportpark. Daar zijn nu nieuwe ontwikkelingen te melden.

    De Stuurgroep Wilhelmina Sportpark, met daarin vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen CHRC, CVV Redichem en RVW, hebben Dhr. Heinrich (verantwoordelijk wethouder voor de sportaccomodaties) laten weten het voorstel om te komen tot de overname van het beheer en onderhoud van het Wilhelmina Sportpark af te wijzen.