• Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad unaniem gekozen voor de aanleg van een kunstgrasveld op het Wilhelminasportpark. De Stuurgroep Wilhelminasportpark met vertegenwoordigers van CHRC, Redichem en RVW, is sinds 5 jaar met de gemeente Renkum in gesprek over het beheer en onderhoud van het Wilhelminasportpark. Recentelijk leken deze gesprekken in een impasse te raken omdat Stuurgroep en Wethouder niet nader tot elkaar kwamen. De door de Stuurgroep gewenste kwaliteitsimpuls en de voorwaarden om tot deze kwaliteitsimpuls te komen lagen niet in lijn met de gedachte van wethouder Heinrich.


    Gelukkig blijkt nu dat de roep van de Stuurgroep niet aan dovemansoren was gericht: de politiek verenigd in de gemeenteraad is zich er van doordrongen dat de ca. 1000 sporters op het Wilhelminasportpark niet langer met uitval van trainingen geconfronteerd mogen worden. De gewenste kwaliteitsimpuls vindt zij meer dan noodzakelijk.


    Dit betekent dat er op korte termijn een kunstgrasveld aangelegd gaat worden op de locatie van het huidige trainingsveld 5.
    Dick van Deest en Richard Veldt, namens RVW actief in de Stuurgroep, zijn blij met deze eerste stap in de goede richting. “De verenigingen hebben aangetoond gezamenlijk op te kunnen trekken. Het resultaat is een mooie bekroning van intensief overleg.”

    Hoe het nu verder gaat met onderhoud en beheer van het sportpark is onbekend. De aanleg van het kunstgrasveld staat los van een eventuele overname van beheer en onderhoud van het gehele sportpark. Wel zullen stuurgroep en besturen nu aan het werk moeten om een beheersstichting (nieuw of bestaand) te formeren die de aanleg van het kunstgrasveld nog deze zomer mogelijk maakt.
    We gaan een mooie voetbalzomer tegemoet!