• Afgelopen vrijdag was er weer een kaartavond bij RVW. Kaarters en toeschouwers zorgden voor een druk en gezellig avondje. De prijzen bij het jokeren gingen naar Lotte, met 70 punten werd zij tweede, en Janny die met grote voorsprong (51 punten) de eerste plaats pakte.

    Bij het klaverjassen was het vooral een strijd om de tweede en derde plaats want Marco en Paul wonnen met een straatlengte voorsprong (5.233 punten) de eerste plaats. Het verschil tussen plaats 8 (4.414 punten) en plaats 2 (4.741 punten) was klein. Uiteindelijk verrasten Willem-Jan en Niels door hun eindspurt met een tweede plaats (4.741 punten), de derde plaats was voor Ingrid en Piet met 4.689 punten.

    De volgende kaartavond is op vrijdag 30 november!