• Eindelijk is het zover. Na jaren van overleg en onderhandelen is vandaag, 21 december 2018, de opdracht aan de aannemer verstrekt.

    Afgelopen maandag, op de Algemene Leden Vergadering, kon het bestuur niet meer melden dan dat het kunstgrasveld dichterbij was dan ooit te voren. Het bestuur is blij nu te kunnen melden dat de komst van het kunstgrasveld een voldongen feit is.

    Maandag 24 december 2018 start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden om op 7 januari 2019 met de werkelijke aanleg te beginnen. IJs en weder dienende kan het kunstgrasveld, compleet met hekwerken – dug-outs – grote en kleine doelen, medio maart opgeleverd worden.

    Het bestuur van RVW wil de mede-sportparkgebruikers CHRC en Redichem als ook Stichting Doelum en de Gemeente Renkum bedanken voor een ieders bijdrage die geleid heeft tot deze kwaliteitsimpuls van ons Wilhelminasportpark.