• Hoofdbestuur

 • Het hoofdbestuur van RVW is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken in onze vereniging. Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijk portefeuillehouder. Deze fungeert daarvoor als eerste aanspreekpunt.

  Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Dik vadick van deestn Deest     Voorzitter Leeuwenstraat Renkum dickvandeest@telfort.nl  

   

  Jacco Kojacco 2enders Penningmeester 6871 XX Renkum   info@rvw-voetbal.nl 

    

  HenkklHenkZweers   Secretaris Hogenkampseweg 50 6871 JR Renkum 0317-314650 h.zweers@freeler.nl 

   

   HeleenklHeleen Mulder   Lid Hoofdbestuur Coördinator Kantine Patrimoniumweg 2 6866 AX Heelsum 06-21613016 rra.mulder@planet.nl 

   

   richardRichard Veldt   Lid Hoofdbestuur Vice-voorzitter Voorzitter Jeugdbestuur 0317 350 005 veldtrenkum@hetnet.nl