Uitslag ledenraadpleging

apr 2, 2022 | Nieuws

Uitslag ledenraadpleging CHRC, Duno, Redichem en RVW

26 maart 2022
Op zaterdag 26 maart zijn in bijzijn van vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen de verzegelde enveloppen met de ingevulde voorkeur stembiljetten geopend. De stemmen van alle verenigingen zijn geteld. Dit levert de volgende eerste voorkeur per vereniging op:

  • CHRC variant 1 (volledige fusie met betalen van onkostenvergoeding aan spelers)
  • Duno variant 1
  • Redichem variant 3 (volledige fusie zonder betalen van onkostenvergoeding aan spelers)
  • RVW variant 3

Aankomende donderdagavond, 31 maart, zal de Fusiecommissie een analyse doen van de totale uitslag van de voorkeurstemming, zowel per vereniging als ook in totaliteit. Op basis hiervan zal de Fusiecommissie bepalen hoe de fusieverkenning verder vervolg gegeven gaat worden.

Hierna zullen de verenigingen hun leden opnieuw en gedetailleerder informeren.

31 maart 2022
Redichem, CHRC, Duno en RVW nog steeds eensgezind

Gezamenlijk met alle clubs naar een nieuw sportpark is het uitgangspunt voor het vervolg van het fusieproces. De gehouden ledenraadplegingen bij de clubs geven een duidelijke richting. Duno en CHRC hebben een duidelijke voorkeur voor variant 1, Redichem en RVW voor variant 3, waarbij de uitslag bij RVW minder eenduidig was. De leden van de fusiecommissie spreken uit de voorkeur van de leden bij de ledenraadpleging te respecteren en dit mee te nemen in het vervolg van het proces. Men ziet echter voldoende aanknopingspunten om met vier verenigingen verder te praten. De procesbegeleider zal verslag uitbrengen aan de gemeente en de vraag stellen hoe de gemeente op dit moment in het proces staat.