Nieuwsbericht fusie

jul 16, 2022 | Nieuws

๐—ก๐—ถ๐—ฒ๐˜‚๐˜„๐˜€๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ณ ๐—™๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฒ!

De fusiecommissie wil de leden van de verenigingen graag periodiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het fusieproces. Dit zal zij doen door middel van een aantal nieuwsbrieven, ook zullen er nog informatieavonden worden gehouden. In deze eerste nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

โ€ข Stand van zaken fusie
โ€ข Situatie Duno
โ€ข Sportpark Wilhelmina
โ€ข Commissies
โ€ข Planning

๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐˜‡๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐—ป ๐—ณ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ฒ
Na de zorgvuldige voorbereiding die de fusiecommissie met elkaar heeft doorlopen zijn in februari en maart de leden van de verenigingen bijgepraat over de fusie. Woensdag 11 mei zijn de leden van alle commissies tijdens een startbijeenkomst voor het eerst bij elkaar gekomen. Na een presentatie over het verdere proces van de fusie zijn de leden van de commissies met elkaar in gesprek gegaan.
In eerste instantie om kennis te maken met elkaar als dat nog nodig was, maar vooral ook om met elkaar te bespreken hoe als commissie de opdrachten die er liggen uit gaan voeren. Opvallend was de goede chemie binnen de commissies, fantastisch om te zien. Sindsdien zijn zij enthousiast aan de gang om de opdrachten die zij als commissie hebben ten uitvoer te brengen.

Hierbij is aangegeven dat zorgvuldigheid nog steeds boven snelheid gaat, maar de fusiecommissie gaat er vanuit dat de commissies voldoende tijd hebben om aan het eind van het jaar hun eindrapportage gereed hebben. Als dit lukt zou normaal gesproken de fusiedatum nog steeds 1 juli 2023 zijn.

๐—ฆ๐—ถ๐˜๐˜‚๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฒ ๐——๐—จ๐—ก๐—ข
De fusiecommissie heeft na de ledenraadplegingen een extra variant uitgewerkt. Hierbij zouden de drie verenigingen van sportpark Wilhelmina fuseren en zou Duno als volledige vereniging bij de fusievereniging komen โ€œinhuizenโ€. Bij een herontwikkeling van het sportpark zou dat voor hen een erg gunstig scenario zijn. Bestuursleden Richard Vacquier Droop en Carin Hosmus hebben aangegeven dat zij na hun vele jaren inzet voor Duno het stokje graag willen overgeven. De fusiecommissie betreurt dit zeer, maar dankt Richard en Carin voor hun positieve inbreng in het fusieproces.

Duno heeft eind juni haar algemene ledenvergadering gehouden, waarin nieuwe bestuursleden zijn benoemd. De fusiecommissie kreeg het bericht dat de beoogd nieuwe bestuursleden iets anders in het fusieproces en de voorgestelde variant staan dan de oude bestuursleden. Inmiddels is er telefonisch contact geweest met de nieuwe voorzitter van Duno. Hij gaf aan dat Duno nog steeds positief in het fusieproces staat, maar dat zij zich niet kunnen vinden in de voorgestelde variant. Verder stelde hij dat Duno zich graag op termijn bij de nieuwe vereniging wil aansluiten. Half augustus gaan de fusiecommissie en het nieuwe bestuur van Duno met elkaar in gesprek.

๐—ฆ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ ๐—ช๐—ถ๐—น๐—ต๐—ฒ๐—น๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ
In de bijpraatsessies met de verenigingen heeft de fusiecommissie gezegd dat er een bestuursopdracht lag bij de gemeente Renkum om twee mogelijkheden te onderzoeken, waaronder:

– ๐™ƒ๐™š๐™ฉ ๐™๐™š๐™ง๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ฌ๐™ž๐™ ๐™ ๐™š๐™ก๐™š๐™ฃ ๐™ซ๐™–๐™ฃ ๐™จ๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™ฉ๐™ฅ๐™–๐™ง๐™  ๐™’๐™ž๐™ก๐™๐™š๐™ก๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™–
of
– ๐™€๐™š๐™ฃ ๐™ซ๐™ค๐™ก๐™ก๐™š๐™™๐™ž๐™œ ๐™ฃ๐™ž๐™š๐™ช๐™ฌ ๐™จ๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™ฉ๐™ฅ๐™–๐™ง๐™  ๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ฌ๐™ž๐™ ๐™ ๐™š๐™ก๐™š๐™ฃ ๐™š๐™ก๐™™๐™š๐™ง๐™จ ๐™ž๐™ฃ ๐™๐™š๐™ฃ๐™ ๐™ช๐™ข

De nieuwe coalitie in Renkum heeft de tweede mogelijkheid bestempeld als lastig realiseerbaar om verschillende redenen. Een langjarig traject om het te realiseren met een ongewisse uitkomst, omdat er bezwaren zullen komen. In het coalitieakkoord is expliciet opgenomen om sportpark Wilhelmina te herontwikkelen. Maandag 20 juni heeft de commissie faciliteiten een gesprek gehad met wethouder Marinka Mulder en verantwoordelijk ambtenaar Joppe Verhoeks. Zij bevestigden hetgeen er in het nieuwe akkoord staat. Na de zomer zal aan de gemeenteraad een voorbereidingskrediet worden gevraagd. Met dit krediet wordt in samenwerking met de drie verenigingen onderzocht op welke wijze de herontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Als het fusievoorstel in de algemene ledenvergaderingen wordt besproken in het voorjaar van 2023 zal er ook gelijktijdig een besluit door de gemeenteraad worden genomen omtrent de herontwikkeling van het sportpark met als enige voorwaarde: het doorgaan van de fusie.

Een prima gesprek dus met de wethouder die erg positief staat in deze herontwikkeling. Dinsdag 5 juli heeft de commissie faciliteiten samen met Marinka Mulder en Joppe Verhoeks een bezoek gebracht aan EGSโ€™20 in Velp. Hier heeft een vergelijkbare ontwikkeling en fusie plaatsgevonden. Het bestuur van EGSโ€™20 heeft de commissie faciliteiten en gemeente volledig bijgepraat over het proces dat zij hebben gelopen. Zowel de commissie als de gemeente waren erg positief over hetgeen zij hoorden en zagen.

๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฒ๐˜€
De commissies die de fusie gaan vormgeven zien er als volgt uit:

Fusiecommissie: Koen Beenen, Rini van Ernst, Peter van Dam, Arthur Bohmer, Patrick Wennekes, Jan Gijsbertsen en Huub van Oorschot. Zij zullen contact houden met de overige commissies en gaan de organisatie van de nieuwe vereniging vormgeven met alles wat daar juridisch bij hoort. Zij begeleiden het fusieproces en houden de leden hiervan op de hoogte.

Commissie financiรซn: Peter van Dam, ร–nder Erzurum, Harry Bos, Nick Gerritsen, Koen Vos en Rini van Ernst. Deze commissie doet alle voorstellen op financieel gebied, van een meerjarenbegroting, een boekhoudpakket, kascontrolebeleid tot de keuze van de bank waarmee zal worden gewerkt.

Commissie faciliteiten: Pascal Tiehuis, Willem Rademaker, Willem Postma, Richard Veldt. Wim van Bruxvoort en Henk Jansen. Dit zestal zal voorstellen doen voor de gebouwen, het materiaal en zal het contact met de gemeente onderhouden over het sportpark.

Commissie sponsoring: Richard Veldt, Marco Wennekes, Jaques Westland. Vanuit Redichem worden er nog kandidaten gezocht om zich bij deze commissie aan te sluiten. De commissie sponsoring inventariseert alle huidige sponsorovereenkomsten, kijkt welke dubbelingen daarin zitten en doet voorstellen voor een sponsorplan, sponsorpakketten en reclameborden. Ook onderzoekt de mogelijkheid voor het opzetten van een businessclub.

Commissie communicatie / pr: Erik Pennekamp, Patrick Derks, Anouk Heufkens, Marlieke ten Have, Natalie Oudenhoven en Mark Koenderink. Zij inventariseren alles wat er communicatie- en pr-gebied speelt, alle manieren waarop met leden, vrijwilligers, supporters en andere belanghebbenden kan worden gecommuniceerd. Denk daarbij aan: website, nieuwsbrieven, presentatiegids, nieuwe leden, etc.

Commissie voetbalzaken: Rik Kerkhof, Lennart Fuchs, Jan Gerritsen, Dik Martens, Evert Houtriet en Marcel Polman. Deze commissie doet een voorstel om de nieuwe voetbalorganisatie op te zetten, inclusief voorstellen voor de keuze zaterdag- en/of zondagvoetbal, voetbalbeleidsplan met alles wat daarbij hoort (trainers, faciliteiten, doelstellingen et.), scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, etc.

Commissie cultuur: Diane Kaal, Dick van Deest, Jeroen van de Berg, Oswald Veldhuizen, Martijn Span en Jasper Tijssen. Zij doen een voorstel voor een nieuwe clubnaam, het nieuwe clubtenue en het nieuw clublogo. Verder nog voorstellen op het gebied van normen en waarden (sportiviteit en respect), vrijwilligersbeleid inclusief werving, gezelligheid (feestjes, supportersvereniging, inrichting kantine, etc.) en overige zaken (erelidmaatschap, leden van verdienste, historie behouden, etc.).

๐—ฃ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด
Zoals aangegeven zijn de commissies sinds medio mei aan de slag om de opdrachten uit te voeren.
Zij zullen hiervoor ook andere leden van de verenigingen betrekken om zo al draagvlak te krijgen voor bepaalde voorstellen. Via nieuwsbrieven en informatieavonden zullen alle leden op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de fusie. Er zal in het vierde kwartaal een informatieavond in Doelum worden georganiseerd voor de leden van alle drie verenigingen.

De fusiecommissie, Koen Beenen, Rini van Ernst, Peter van Dam, Arthur Bohmer, Patrick Wennekes, Jan Gijsbertsen en Huub van Oorschot.