Brief gemeente Renkum naar aanleiding van raadsbesluit

mrt 2, 2023 | Nieuws

Brief gemeente Renkum naar aanleiding van raadsbesluit

Het raadsbesluit wat als bijlage bij het fusieplan zit is gewijzigd ten opzichte van de versie die met de commissie faciliteiten en fusiecommissie is afgesproken. En die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Daarom is namens deze commissies deze brief gestuurd.