Clubliefde

dec 4, 2021 | Nieuws

Zelfs na het afscheid van Jan van de Kamp, vorig jaar augustus, laat hij van zich horen. Er wordt in RVW-kringen nog vaak over hem gesproken. Hij wordt nog steeds gemist. Tot onze verbazing heeft hij geregeld dat, in geval hij zou overlijden, RVW een financiële schenking zou ontvangen.

 

Jan, bedankt voor je inzet en voor je gulle gift.

OVER CLUBLIEFDE GESPROKEN