Dit jaar helaas geen jubileum

okt 19, 2021 | Nieuws

  • Het in 1930 opgerichte RVW bestaat inmiddels 90 jaar. Een jubileum dat tot op heden nog niet is gevierd. Corona gooit de festiviteiten in de war, maar wat in het vat zit verzuurt niet.

Het grootste bezit van RVW zijn haar leden. Ondanks Corona was het bestuur dan ook unaniem van mening dat niet aan de jubilerende leden voorbij gegaan kon worden.

Zo werd Wim Koenders in huiselijke kring overvallen door Dick van Deest en Richard Veldt. Voorzitter Dick van Deest sprak zijn bewondering uit voor de veelzijdige inzet van Wim Koenders, inmiddels 73 jaar, gedurende zijn 60 jarige lidmaatschap van RVW. Vanaf 1-7-1960 is Wim onafgebroken nu al 60 jaar meer dan actief lid van RVW. Natuurlijk eerst als speler, het eerste werd net niet gehaald, later als jeugdleider van beide zoons. Maar ook in het bestuur heeft Wim menig uur van zijn vrije tijd gestoken. Als penningmeester werd RVW gezond gehouden, werd het huidige clubgebouw gerealiseerd, via het jeugdbestuur werd het fundament onder een sterke jeugdafdeling gestort. Zelfs toen de jaren al gingen tellen was Wim nog actief als lid van de schoonmaakploeg.
RVW zit bij Wim als ook bij zijn vrouw Riet in de genen. Genen waarvan RVW tot op de dag van vandaag de vruchten plukt. De mooie bos bloemen voor Riet en de gouden speld voor het 60-jarige lidmaatschap voor Wim werden door beide gewaardeerd.
Met de belofte dat er tijdens de jubileumfeestavond van RVW op het lidmaatschap van Wim geproost zal worden, werd de jubilaris nog een beetje beduusd van de overval achtergelaten.

Later op de dag werd door voorzitter Dick van Deest nog een bloemenhulde met bijbehorend speldje gebracht bij Niels Bisseling en Wendy Stoffers, beide 25 jaar lid van RVW.