Financiering optimalisatie Wilhelmina sportpark

mrt 10, 2023 | Nieuws

Het opstellen van een gedegen en solide plan van de herindeling van het sportpark en de nieuwe accommodatie heeft in hele korte tijd plaats moeten vinden. De commissie Faciliteiten heeft hier de afgelopen maanden hard aan gewerkt. Helaas kon op de leden informatieavond van 3 maart nog geen financiële paragraaf gepresenteerd worden. Ter illustratie: de 3D impressies waren pas op vrijdagmiddag van de informatie avond gereed.

Ondertussen is een “Memo Financiering Optimalisatie sportpark” opgesteld. Deze is ondertussen met raadsleden gedeeld en wij delen het ook met de leden van de voetbal verenigingen.

Onderstaand kun je kennis nemen van deze Memo.