Fusie bericht

sep 29, 2022 | Nieuws

Besluit Duno verandert niets

Het besluit van Duno om definitief af te haken bij de fusie verandert niets aan de intentie en het fusieproces van de drie andere verenigingen RVW, CHRC en Redichem. De fusiecommissie vindt het erg spijtig dat Duno niet meer meedoet, maar was niet verrast door dit besluit.

Zeven commissies zijn vanaf mei van dit jaar enthousiast aan de slag om de fusie vorm te geven en daarvoor een goed fusievoorstel neer te leggen. Ook de gemeente heeft aangegeven positief te staan tegenover het fusieproces van de drie clubs op het sportpark Wilhelmina. Het verandert dan ook niets aan het standpunt van de gemeente over een eventuele herontwikkeling van het sportpark. De gesprekken hierover tussen de gemeente en de commissie faciliteiten verlopen erg constructief.