Fusie bericht

mei 5, 2022 | Nieuws

We gaon d’r veur!

Beste RVW-ers,

Bij deze eindelijk weer eens een bericht vanuit de Fusiecommissie met een update over de voortgang van de gesprekken tussen Redichem, CHRC, Duno en RVW over de mogelijkheden van een fusie van de vier verenigingen tot één mooie voetbalclub in Renkum.

De gesprekken hebben uiteindelijk best lang geduurd. Dat is jammer maar bleek onvermijdelijk. Het Corona-virus en een pittige storm speelden ons parten waardoor geplande ledenraadplegingen steeds moesten worden uitgesteld. Voor het verkrijgen van draagvlak waren deze ledenraadplegingen natuurlijk erg belangrijk.

In februari en maart van dit jaar hebben de verenigingen een ledenraadplegingen gehouden, waarin drie varianten zijn voorgelegd hoe om te gaan met het betalen van onkostenvergoedingen aan spelers. Hieruit bleek dat de leden van de verenigingen hier niet op dezelfde manier in staan. Om aan de wens van de leden gehoor te geven is door de fusiecommissie een vierde variant ontwikkeld. In deze variant fuseren voorlopig alleen RVW, Redichem en CHRC en verhuist Duno wel mee naar een vernieuwd of nieuw sportpark. Duno behoudt voorlopig haar zelfstandigheid, maar maakt gebruik van alle faciliteiten van het sportpark. Duno blijft zo in het fusieproces betrokken en ook bij de ontwikkeling van het nieuwe of vernieuwde sportpark.

De gemeente Renkum is positief over deze variant en geeft aan het belangrijk te vinden dat de clubs op één sportpark gaan spelen en dat er één aanspreekpunt is. De gemeente onderzoekt op dit moment de herstructurering van het huidige sportpark Wilhelmina en de mogelijkheid om een geheel nieuw sportpark elders aan te leggen. Voorwaarde is wel fusie tussen de clubs en ook de nieuw variant voldoet aan deze voorwaarde.

Nu is de tijd gekomen om de gezamenlijk gekozen variant verder uit te werken. We willen daarbij vaart gaan maken. Nu kunnen afgevaardigden van de verschillende clubs aan de slag in verschillende subcommissies, te weten: Financiën, Communicatie, Cultuur, Voetbaltechnische zaken, Sponsoring, Facilitaire zaken. Hiervoor zijn in een eerder stadium reeds afgevaardigden benaderd. Zij allen komen voor het eerst bijeen op woensdag 11 mei 2022 om 20.00 uur bij RVW. De commissieleden krijgen hiervan nog bericht!

Het is belangrijk om de rol van deze commissieleden te benadrukken. Deze leden zitten weliswaar ‘namens’ RVW in een commissie maar zijn niet de ‘belangenbehartiger’ van RVW. Het is hun taak om met de andere commissieleden na te denken hoe onze toekomstige voetbalclub er uit moet gaan zien. Uiteindelijk moeten zij allemaal met een plan komen dat vervolgens door de Fusiecommissie in een fusievoorstel moet worden gegoten waarover de verschillende ledenvergaderingen kunnen gaan stemmen. Dus voor alle duidelijkheid. De neuzen staan dezelfde kant op. We gaon d’r veur! Maar de leden hebben natuurlijk het laatste woord.

Richard Veldt, Jan Gijsbertsen, Patrick Wennekes