Fusie ligt op schema

feb 14, 2023 | Nieuws

In deze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het fusieproces. Dit proces verloopt voorspoedig, alle commissies zijn enthousiast aan het werk om een fusie per 1 juli 2023 te faciliteren. Het fusieplan is in concept klaar en wordt besproken met alle commissies en de besturen van de verenigingen.

Op vrijdag 3 maart zal het fusieplan gepresenteerd worden in Doelum voor de leden van de drie verenigingen. De basis ervan is op de informatieavond van 2 december 2022 al met de leden gedeeld, dus grote verrassingen zal het plan niet bevatten, behalve natuurlijk de naam, de clubkleuren en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de herontwikkeling en optimalisatie van het sportpark.

De fusiecommissie heeft zich aangemeld voor de raadsontmoeting van woensdag 8 maart. In deze ontmoeting met de gemeenteraad van Renkum kan de commissie de stand van zaken rondom het fusieproces en de optimalisatie / herinrichting van het sportpark toelichten en vragen hieromtrent vanuit de gemeenteraad beantwoorden.

Naam en clubkleuren

Er is fantastisch gereageerd op de oproep om een nieuwe naam voor de fusievereniging in te dienen, maar liefst 150 (!) namen zijn ingediend, de meesten met bijbehorende uitleg.

De commissie cultuur heeft zich daarover gebogen en uit die 150 namen drie namen geselecteerd. Deze drie namen zullen via de websites en social media binnenkort worden gedeeld, zodat elk lid via een formulier op de website een stem kan uitbrengen op één van de drie namen.

Hetzelfde gebeurt met de clubkleuren. Er zijn in januari drie verschillende tenues gepresenteerd bij de verenigingen. Ook hier kan door leden op dezelfde wijze (via het formulier) een stem worden uitgebracht. Let op, het betreft alleen de kleurstelling. Nadat de stemming heeft plaatsgevonden zal er een ontwerp worden gemaakt. De uitkomst van beide stemmingen zal worden opgenomen in het fusieplan en zal op de avond van vrijdag 3 maart worden gepresenteerd.

Voetbal

De fusievereniging wordt een zaterdagclub, dit is ook gedeeld op de eerste informatieavond. Het is heel gebruikelijk bij fusieclubs om een nieuwe start te maken met een nieuwe trainer voor zowel het eerste team bij de mannen als bij de vrouwen. Ook gebruikelijk is dat dit een trainer wordt zonder historie bij één van de drie verenigingen. Hier is goed over nagedacht en dit werd door alle leden van de verschillende commissies ondersteund. De commissie voetbalzaken gaat aan de slag om met ingang van het volgende seizoen iedereen te kunnen laten voetballen en de voetbalorganisatie van de nieuwe club vorm te geven. Daarbij zal ook naar een Hoofd Jeugdopleiding worden gezocht.

Sportpark

De herinrichting / optimalisatie van het sportpark Wilhelmina is een belangrijk proces voor de fusie. De commissie faciliteiten is intensief met de gemeente en het bureau R.I.E.T. in gesprek over het programma van eisen en het schetsontwerp van de nieuwe accommodatie, inclusief een kostenraming. Dit verloopt in een prima sfeer, waarbij er begrip is voor elkaars argumenten. Zoals de situatie op dit moment is ligt er tijdig, vóór de algemene ledenvergadering, een besluit van de gemeenteraad om het sportpark te optimaliseren.

Planning

Eind januari / begin februari wordt het concept-fusieplan besproken in alle commissies en

de besturen van de drie verenigingen. Daarna zal het ook met de leden worden gedeeld.

Vrijdag 3 maart: informatieavond Doelum voor alle leden over het fusieplan. Deze avond zou eerst op 27 januari plaatsvinden, maar om de leden in één keer volledig te kunnen informeren is de avond verplaatst.

Vrijdag 17 maart: eerste algemene ledenvergadering bij RVW en CHRC (als er volgens de statuten niet voldoende leden aanwezig zijn zal de vergadering direct weer worden uitgeschreven).

Vrijdag 31 maart: algemene ledenvergadering Redichem, RVW en CHRC, stemming fusieplan.

April tot en met juni: bij positief besluit over fusie zal de nieuwe vereniging verder vorm worden gegeven.

1 juli 2023: Oprichting nieuwe vereniging.

Eerste of tweede week juli: eerste algemene ledenvergadering nieuwe vereniging.