Fusiebericht

jan 26, 2023 | Nieuws

Het fusieproces verloopt voorspoedig, alle commissies zijn enthousiast aan het werk om een fusie per 1 juli 2023 te faciliteren. Het fusieplan is in concept klaar en wordt eerst besproken met alle commissies en de besturen van de verenigingen. Op vrijdag 3 maart, dus niet op 27 januari, zal het fusieplan gepresenteerd worden in Doelum voor de leden van de drie verenigingen.

Zet deze nieuwe datum dus alvast in je agenda!