Heroverweging fusieplan, Commissie Voetbaltechnische en -organisatorische zaken

mrt 24, 2023 | Nieuws

Standpunt hoofdtrainers van buitenaf

De commissie Voetbalzaken – o.a. belast met de aanstelling van de trainers voor de dames- en herenselectie  –  heeft afgelopen maandag uitgebreid stilgestaan bij het eerder ingenomen standpunt m.b.t. de aanstelling van die trainers. Dat uitgangspunt was als volgt verwoord in het fusieplan: Er is een duidelijke en goed onderbouwde keuze gemaakt om voor het eerste elftal mannen en vrouwen een trainer van buiten aan te trekken die geen historie heeft bij één van de drie verenigingen.

Er zijn ontwikkelingen en omstandigheden die wijzigen en daarnaast staat de tijd ook niet stil. Redenen voor de commissie Voetbalzaken om dat oorspronkelijke standpunt nog eens kritisch tegen het licht te houden. De commissie realiseerde zich daarbij dat eerder ingenomen standpunten niet zomaar moeten worden losgelaten. Aan de andere kant moet je – als er ontwikkelingen zijn – ook niet star aan die uitgangspunten vast blijven houden.

Na alle facetten zorgvuldig en weloverwogen tegen elkaar te hebben afgezet vond de commissie Voetbalzaken uiteindelijk dat een herijking en aanpassing van het eerder ingenomen standpunt in het belang van de fusieclub zou zijn. Omdat de commissie Voetbalzaken dit niet alleen kan beslissen, is dit afgelopen woensdagavond uitgebreid besproken met de andere bij het fusieproces betrokken commissies. Na een uitvoerige gedachtenuitwisseling is ingestemd met de voorgestelde heroverweging.

De argumenten waardoor er tot dit besluit is gekomen zijn:

– Tijdsdruk, we kunnen trainers op dit moment nog geen zekerheid bieden. Hierdoor heeft een potentiële kandidaat besloten in zee te gaan met een andere vereniging.

– Huidige trainers kennen de (potentiële) selectiespelers goed, dit is een voordeel bij de samenstelling van de selecties.

– Principe besluit uit het fusieplan blijft staan, komend seizoen wordt een overgangsjaar.

– Na het 1e seizoen volgt een heroverweging door het nieuwe bestuur.

Dit betekent dat de trainers van de huidige 1e selectieteams (zowel Dames als Heren) (ook) in aanmerking komen voor de twee hoofdtrainer functies voor het komende seizoen.

De huidige trainers van de betreffende selecties zijn inmiddels benaderd en ook uitgenodigd voor een gesprek. De reacties waren positief en deze gesprekken vinden a.s. maandag plaats. De trainer van RVW (Heren) – die voor volgend seizoen inmiddels bij een andere club heeft getekend – is ook op de hoogte gesteld. Hij waardeerde dat en kon zich ook vinden in de heroverweging.

Commissie Voetbalzaken

Donderdag 23 maart 2023