Het jaar 2020 loopt ten einde

okt 19, 2021 | Nieuws

Beste sportvrienden,

Het jaar 2020 loopt weer ten einde. Normaal blikken we tijdens de nieuwjaarsreceptie terug op het afgelopen sportjaar en werpen we een blik op het komende jaar. Dat kan om bekende redenen helaas nu niet doorgaan. Ik wil jullie daarom graag op deze manier toespreken.

2020 is een vreemd en vervelend voetbaljaar geworden. De voetbalsport is hard getroffen door alle beperkingen die zijn opgelegd om het coronavirus te stoppen. In eerste instantie leek dit te werken maar in het nieuwe seizoen werden we keihard getroffen door veel meer besmettingen en vanaf oktober zijn we weer terug bij af. De nieuwe verscherpte maatregelen zijn zwaar voor iedereen maar wel noodzakelijk.

En dat alles juist in het jaar dat we het 90-jarig bestaan van onze club zouden vieren. Alle festiviteiten rondom ons 90-jarig jubileum konden helaas niet doorgaan. Laten we er allemaal voor zorgen dat we in het voorjaar weer kunnen voetballen en ons uitgestelde jubileumfeest kunnen vieren.

Het was een jaar waarin we de gesprekken tot een mogelijke fusie vertraging op zagen lopen omdat de geplande ledenvergadering niet tot stand kon komen door Corona.

Ook een jaar waar we plotseling afscheid moesten nemen van een grote vrijwilliger Jan v/d Kamp. Jan was al geruime tijd ziek, hij is 78 jaar geworden. We missen Jan nog elke dag vanwege zijn onuitputtelijke inzet voor onze club.

Gelukkig waren er ook positieve berichten te melden o.a. vanuit de jeugdafdeling. We konden het nieuwe seizoen bij de jeugd starten met een extra team. Mogelijk gemaakt door de gigantische inzet van diverse vrijwilligers.

We prijzen ons gelukkig dat alle trainers en leiders ook volgend seizoen aan RVW verbonden blijven,
Peter v.d. Borden, Henk van Capelleveen, Jan Willem Pes, Peter Vacquier Droop, Jan Ruisch, Fred Hendriks, Tjeerd Bon, Karin Heufkens, Ghyslaine Schopen en Angela Ruisch, BEDANKT!

Graag wil ik alle leden, vrijwilligers en sponsoren van de verenigingen bedanken voor het steunen van hun club. Zonder jullie inzet en steun zullen veel clubs het moeilijk aan krijgen.

Rest mij nog om iedereen die RVW een warm hart toedraagt bijzonder fijne feestdagen en een sportief maar vooral gezond en Coronavrij 2021 te wensen. Ik hoop jullie heel snel weer te mogen ontmoeten in ons mooie clubhuis op het prachtige Wilhelmina sportpark.

Vriendelijke groet,

Dick van Deest
Voorzitter RVW

  • Zelfs als het voetballen noodgedwongen stil komt te liggen, kunnen de ‘die-hards’ hun cluppie niet loslaten. En dat is toch prachtig. Richard heeft een groepje vrijwilligers weten te mobiliseren die aan de slag zijn gegaan met de totale renovatie van de scheidsrechter-kleedkamer. De oude kleedkamer is eerst geheel gestript, leidingen zijn vernieuwd, de wanden opnieuw gestuct en een nieuw toilet gemonteerd. Nu nog even de nieuwe tegels er tegenaan (ik hoorde in de wandelgangen dat Gert zich daar op ging storten) en de zaak nog afmonteren. Dan is er dankzij die vrijwilligers weer een mooie kleedkamer voor de scheidsrechter gerealiseerd. Goed werk! Bedankt Gert van Lagen, Cor Wiltenburgh, Henk Robbers, Jan Mulder, Dick Hendriks, Tjeerd Bon, Jan Doornberg, Frans Böhmer en Richard Mulder!

Dick van Deest (voorzitter)