Machtigingsformulier ALV 31/3

mrt 24, 2023 | Nieuws

Beste leden en/of ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden,

Op vrijdagavond 31 maart zal om 20.00 uur de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Op deze ALV zal het fusieplan besproken worden. Wanneer de opkomst conform de statuten is, zal er over worden gegaan tot stemming.

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn op de ALV van 31 maart, is het wel mogelijk om één ander R.V.W.-lid te machtigen om namens jou één stem uit te brengen. Als bijlage is het machtigingsformulier toegevoegd. 

Belangrijk: zorg ervoor dat de gemachtigde dit formulier uitgeprint en ondertekend meeneemt naar de ALV van 31 maart. Een gemachtigde mag, naast zijn of haar eigen stem, één stem namens een ander R.V.W.-lid uitbrengen.

Conform onze statuten kan er alleen gestemd worden als er voldoende stemgerechtigde en gemachtigde leden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, zal er op de avond direct een nieuwe ALV worden uitgeschreven. 

Namens het bestuur hopen we dat iedereen, zowel spelende als niet-spelende leden, aanwezig is (dan wel via een gemachtigd lid) op de ALV van 31 maart.