Persbericht fusie

dec 3, 2022 | Nieuws

Clubs presenteren hoofdlijn fusievoorstel

RVW, CHRC en Redichem zijn al maanden constructief met elkaar in overleg om tot een fusie te komen. Vanaf mei 2022 zijn een zevental commissies met daarin vertegenwoordigers van de drie verenigingen aan het werk om de voornaamste zaken omtrent de fusie vorm te geven. Vrijdagavond 2 december was er een informatieavond voor alle leden van de drie verenigingen in MFC Doelum. De commissies presenteerden daar de huidige stand van zaken en de hoofdlijn van het fusievoorstel. Leden konden na iedere presentatie vragen stellen.

Eerder constateerde de commissie financiën al dat de drie verenigingen financieel erg gezond zijn en dat dit dus geen belemmering vormde voor het verdere fusieproces. De commissie presenteerde nu onder andere een gezamenlijke begroting. De commissie faciliteiten voert met de gemeente gesprekken om te komen tot een voorstel voor herinrichting van het sportpark Wilhelmina. Ook deze gesprekken verlopen erg constructief, zowel met de ambtelijke vertegenwoordigers als met wethouder Marinka Mulder. Deze laatste maakt zich erg hard om daar een succes van te maken. De commissie voetbaltechnische zaken adviseert dat de nieuwe vereniging op zaterdag gaat voetballen en liet zien hoe de voetbalorganisatie eruit zou komen te zien. De commissie communicatie presenteerde via welke kanalen de nieuwe club haar leden, supporters en overige geïnteresseerden gaat bereiken. Huidige sponsoren van de clubs zullen in het voorjaar worden benaderd door de commissie sponsoring, die ook liet weten al nieuwe sponsoren te hebben gesproken die graag de nieuwe vereniging willen ondersteunen. Tenslotte presenteerde de commissie cultuur het proces hoe te komen tot een nieuwe naam, het nieuwe tenue en het nieuwe logo. Iedereen in Renkum wordt uitgedaagd om een voorstel voor een nieuwe naam van de fusie vereniging te doen met argumentatie via de websites van de drie verenigingen.

De informatieavond werd door de leden als erg positief ervaren, “jullie zijn al verder dan ik had gedacht, compliment daarvoor” liet één van de leden na afloop weten.

Doelum vrijdag 2 december 2022