Persbericht fusiecommissie

mei 13, 2022 | Nieuws

PERSBERICHT

Clubs gezamenlijk op weg naar nieuw sportpark

RVW, Duno, CHRC en Redichem zijn al maanden constructief met elkaar in overleg om tot een fusie te komen. In februari en maart van dit jaar hebben zij een ledenraadpleging gehouden, waarin drie varianten zijn voorgelegd hoe om te gaan met het betalen van onkostenvergoedingen aan spelers. Hieruit bleek dat de leden van de verenigingen hier niet op dezelfde manier in staan. Om aan de wens van de leden gehoor te geven is door de fusiecommissie een vierde variant ontwikkeld. In deze variant fuseren voorlopig alleen RVW, Redichem en CHRC en verhuist Duno wel mee naar een hernieuwd of nieuw sportpark. Duno behoudt haar zelfstandigheid, maar maakt gebruik van alle faciliteiten van het sportpark. Duno blijft op die manier in het fusieproces betrokken.

De gemeente Renkum is positief over deze variant en geeft aan het belangrijk te vinden dat de clubs op één sportpark gaan spelen en dat er één aanspreekpunt is. Ook de clubs hebben positief gereageerd op deze nieuwe variant. De gemeente onderzoekt op dit moment de herstructurering van het huidige sportpark Wilhelmina en de mogelijkheid om een geheel nieuw sportpark elders aan te leggen. Voorwaarde van de gemeente daarbij is wel een fusie tussen de clubs, met de nieuwe variant kan de gemeente instemmen.